เพลง : วันนี้ยังมีรัก
ศิลปิน : Ska Chance (สกาแช่นส์)
อัลบั้ม : Ska Chance (สกาแช่นส์)

 

Comment

Comment:

Tweet

<object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" codebase="http://fpdownload.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=10,0,0,0" width="300" height="131.2" >
<param name="movie" value="http://truemusic.truelife.com/home/embedplayer/musicplayer.swf?URLofXMLFile=http%3A//services.truelife.com/StreamingPlaylistService2/streammanager.aspx%3FjwPlayer%3D1%26streamtype%3Dsinglecontent%26scope%3Dmusic%26contentgroup%3Dmusic%26songguid%3D20100105133314558261%26file%3D1%26channel%3Djw_basicplayer%26ext%3Dpy_tm_eb"></param>
<param name="wmode" value="transparent"></param>
<param name="allowFullScreen" value="false"></param>
<embed width="300" height="131.2" src="http://truemusic.truelife.com/home/embedplayer/musicplayer.swf?URLofXMLFile=http%3A//services.truelife.com/StreamingPlaylistService2/streammanager.aspx%3FjwPlayer%3D1%26streamtype%3Dsinglecontent%26scope%3Dmusic%26contentgroup%3Dmusic%26songguid%3D20100105133314558261%26file%3D1%26channel%3Djw_basicplayer%26ext%3Dpy_tm_eb" type="application/x-shockwave-flash" wmode="transparent" allowfullscreen="false" pluginspage="http://www.adobe.com/go/getflashplayer">
</embed>
</object>

#1 By (124.120.4.160) on 2010-01-25 20:34